Den mannlige p-pillen - når kommer den?

Ulstein M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Selv om utvikling av hormonell mannlig prevensjon har vist seg å være en større utfordring enn p-piller for kvinner, finnes det flere eksperimentelle prototyper som fyller flere av de nødvendige krav. Metoder der steroider benyttes er mer effektive hos asiater enn hos menn av annen etnisk bakgrunn. Medikamentene er billige og effekten er reversibel. Gonadotropinfrigjørende hormon er i denne sammenheng lovende, men mer forskning er nødvendig og pågår.

Alle hormonelle prevensjonsmetoder for menn krever androgen substitusjon for å opprettholde normal seksualfunksjon. Androgenenes virkning på lipidmetabolismen og prostatafysiologien må klargjøres.

Små bevilgninger er den største hindring for videre utvikling og forskning for mannlig hormonell prevensjon.

Anbefalte artikler