Bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon

Rygnestad T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


De juridiske aspektene rundt bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon tas ofte opp i de medisinske fagmiljøene. Dette vil også kunne tenkes å omfatte legemidler som er tatt inn på registreringsfritak og parallellimporterte legemidler. Problemkomplekset har vært aksentuert av diskusjonen rundt den såkalte Diprivan-saken der det har vært fokusert på prosedyrer, indikasjoner, dokumentasjon og ansvarsforhold. Saken verserer fortsatt i rettssystemet. Denne kronikken er et forsøk på å belyse problemstillinger som har vært reist ved Regionsykehuset i Trondheim.

Anbefalte artikler