Blodtrykksmåling i svangerskapet

Henriksen T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I Norge behandles eller observeres årlig 3000 kvinner for hypertensjon i svangerskapet. Mellom 1500 og 2000 av disse har preeklampsi, som er den alvorligste formen for hypertensiv svangerskapskomplikasjon. Ca. 10% av preeklamptiske graviditeter ender med særlig alvorlige komplikasjoner for mor og/eller barn. Stigende blodtrykk er i praksis det viktigste tegn på at preeklampsi kan være under utvikling. Presis og nøyaktig blodtrykksmåling er derfor spesielt viktig i svangerskapet. Tre forhold tydeliggjør dette: Det er begrenset tid til observasjon. Preeklamptiske komplikasjoner kan være til stede selv ved moderat stigning i blodtrykket. Indikasjoner og mål for blodtrykksbehandling er forskjellig fra det som gjelder for den generelle befolkning.

Den som foretar målingene, må ha innsikt i apparaturen og forståelse av og erfaring i blodtrykksundersøkelse. Antall personer som gjør blodtrykksmåling på den enkelte gravide bør begrenses. Stigende blodtrykk i graviditeten er et varsel om preeklampsi inntil det er avkreftet post partum. Ved alle grader av hypertensjon kan placentasvikt være til stede. Nærmere undersøkelse av fosterets tilstand må derfor alltid vurderes.

Anbefalte artikler