Lateksallergi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi beskriver en mor og to barn med dokumentert lateksallergi. Kasuistikkene illustrerer variasjonen av utløsendeårsaker og symptomer som finnes ved denne tilstanden. Det har lenge vært kjent at bruk av latekshansker kan forårsakekontakteksem (type IV-reaksjon). De siste 15 år er det også rapportert et kraftig økende antall allergiskestraksreaksjoner (type I-reaksjon), alt fra mild lokal urticaria til fatal anafylaksi. Forekomsten av lateksallergi ibefolkningen er ikke godt kjent, men antas å ligge på under 1%. Høyrisikogrupper for å utvikle lateksallergi erpasienter med myelomeningocele eller medfødte urogenitale misdannelser, helsearbeidere og arbeidere i lateksindustrien.Pasienter som tilhører disse risikogruppene eller har en positiv anamnese på lateksallergi bør utredes. Prikktest erden beste og mest pålitelige undersøkelsen ved rutinetesting. Ved påvist lateksallergi skal pasienten informeresgrundig om tilstanden. Lavest mulig eksponering for lateks, spesielt under operative inngrep, må tilstrebes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media