Lateksallergi

Klingenberg C, Forsdahl BA, Bolle R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi beskriver en mor og to barn med dokumentert lateksallergi. Kasuistikkene illustrerer variasjonen av utløsende årsaker og symptomer som finnes ved denne tilstanden. Det har lenge vært kjent at bruk av latekshansker kan forårsake kontakteksem (type IV-reaksjon). De siste 15 år er det også rapportert et kraftig økende antall allergiske straksreaksjoner (type I-reaksjon), alt fra mild lokal urticaria til fatal anafylaksi. Forekomsten av lateksallergi i befolkningen er ikke godt kjent, men antas å ligge på under 1%. Høyrisikogrupper for å utvikle lateksallergi er pasienter med myelomeningocele eller medfødte urogenitale misdannelser, helsearbeidere og arbeidere i lateksindustrien. Pasienter som tilhører disse risikogruppene eller har en positiv anamnese på lateksallergi bør utredes. Prikktest er den beste og mest pålitelige undersøkelsen ved rutinetesting. Ved påvist lateksallergi skal pasienten informeres grundig om tilstanden. Lavest mulig eksponering for lateks, spesielt under operative inngrep, må tilstrebes.

Anbefalte artikler