Helse og helsetjenester til mennesker med psykisk utviklingshemning før og etter ansvarsreformen

Linaker OM, Nøttestad JA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemning, med nedleggelse av alle institusjoner, var avsluttet ved utgangen av 1996. Vi fulgte alle 109 klienter fra Sør-Trøndelag som bodde i Hallsetheimen sentralinstitusjon gjennom reformen ved å sammenlikne observasjoner fra 1987 med observasjoner gjort i 1995, etter avvikling av fylkets institusjoner. Vi fant en økning i fysiske handikap og psykiatriske problemer/atferdsavvik. Omsorgspersonenes kjennskap til klientenes somatiske lidelser var sviktende for mer enn halvparten (55%). Den medisinske behandling kunne bedres hos 36% og var for dårlig hos ytterligere 9%. Bruken av allmennlegetjenester og spesialiserte tjenester fra psykolog, psykiater og neurolog var redusert. Helsevesenet har ikke gjort de nødvendige omstillinger for å kunne yte mennesker med psykisk utviklingshemning en god nok tjeneste i den nye situasjonen, og funnene viser at tiltak for å bedre dette er påkrevd.

Anbefalte artikler