Dødsfall som følge av uhell under medisinsk behandling

Sporaland GL, Morild I Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Omfanget og arten av dødsfall som følge av uhell under medisinsk behandling er undersøkt, likeledes dagens retningslinjer for innrapportering av slike dødsfall.

4819 rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra 1986-95 er gjennomgått. Av disse er 42 plukket ut som sannsynlig relatert til uhell under medisinsk behandling. Befolkningsgrunnlaget for undersøkelsen ligger et sted mellom 600000 og 700000. Dette gir mellom 6,0 og 7,0 dødsfall som følge av uhell under medisinsk behandling per million innbyggere per år. Disse tallene stemmer godt overens med sammenliknbare undersøkelser fra andre land. Traumatiske skader ved hjertekateterisering/annen kateterisering (åtte tilfeller) og kirurgiske inngrep (åtte tilfeller) var de hyppigste årsakene til dødsfallene. Ved 14 av de 42 tilfellene har vi funnet det sannsynlig at forsømmelse kan ha medvirket til dødens inntreden.

En økt bevissthet rundt slike hendelser vil helt klart gagne både pasientene og helsevesenet, og kanskje på sikt kunne bedre mulighetene til å redusere antall dødsfall som følge av uhell under medisinsk behandling.

Anbefalte artikler