Dødsfall som følge av uhell under medisinsk behandling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Omfanget og arten av dødsfall som følge av uhell under medisinsk behandling er undersøkt, likeledes dagensretningslinjer for innrapportering av slike dødsfall.

  4819 rettsmedisinske obduksjonsrapporter fra 1986-95 er gjennomgått. Av disse er 42 plukket ut som sannsynligrelatert til uhell under medisinsk behandling. Befolkningsgrunnlaget for undersøkelsen ligger et sted mellom 600000 og700000. Dette gir mellom 6,0 og 7,0 dødsfall som følge av uhell under medisinsk behandling per million innbyggere perår. Disse tallene stemmer godt overens med sammenliknbare undersøkelser fra andre land. Traumatiske skader vedhjertekateterisering/annen kateterisering (åtte tilfeller) og kirurgiske inngrep (åtte tilfeller) var de hyppigsteårsakene til dødsfallene. Ved 14 av de 42 tilfellene har vi funnet det sannsynlig at forsømmelse kan ha medvirket tildødens inntreden.

  En økt bevissthet rundt slike hendelser vil helt klart gagne både pasientene og helsevesenet, og kanskje på siktkunne bedre mulighetene til å redusere antall dødsfall som følge av uhell under medisinsk behandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media