Mordere i hvitt - legekomplottet mot Stalin

Olsen B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Moskva feirer sitt 850-årsjubileum med pomp og prakt i år. Myndighetene har lagt ned betydelige summer i å forskjønne byen og markere jubileet på minneverdig vis. To andre “jubileer” blir ikke markert fra myndighetenes side: det er 60 år siden “Moskva-prosessene”, de bisarre iscenesettelsene som mer enn noe annet for mange vestlige observatører er forbundet med byens navn; og i januar 1998 er det 45 år siden “legekomplottet” mot Josef Stalin (1879-1958). Nå kaller ingen av disse jubileene på feiring og festivitas, men de kan kanskje like fullt være verdt kollegial erindring og refleksjon. “Dvel ved fortiden og du vil miste et øye. Ignorer fortiden, og du vil miste begge,” lyder et gammelt russisk ordtak. Fortsatt er mye av denne fortiden utilgjengelig for kritiske innblikk. Svært mange vedtak i Sentralkomiteen var hemmelige, særlig vedtak av følsom natur. Men ettersom stadig flere får tilgang til arkivene, begynner hovedtrekkene i den historien som her skal fortelles å falle på plass.

Anbefalte artikler