Hund og helse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Hunden er det mest utbredte husdyret i den vestlige verden, og det er mange holdepunkter for at hundehold har gunstigevirkninger på helse og trivsel. Vitenskapelige undersøkelser finner lavere systolisk blodtrykk, lavere verdier forplasma-triglyserider og lavere totalkolesterolnivå hos hundeeiere enn hos personer som ikke har hund. Ettårsoverlevelseetter hjerteinfarkt synes å være høyere hos hundeeiere enn hos pasienter uten hund.

  Hunden har et stort potensial som terapeut, og er brukt ved en rekke institusjoner og sykehus for å oppnå konkretebehandlingsmål eller bedre trivsel og pågangsmot hos pasienter.

  Årsakene til helseeffektene av hundehold er ikke klarlagt, men det er sannsynlig at den sterke tilknytningen mellommenneske og hund kan ha fordelaktige psykologiske og fysiologiske virkninger. Hundehold gir aktivitet og mosjon, ogdette bidrar til bedre helse.

  Til tross for god dokumentasjon av gunstige helsemessige virkninger ved hundehold, er fortsatt bakgrunnen for mangeav de potensielle effektene på trivsel og helse uavklart.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media