Bjørnstjerne Bjørnson, husmannskonen og legene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En husmannskone som var en nær medhjelper av Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) på Aulestad døde like før jul 1906 av etinneklemt brokk fordi hun ikke ble operert i tide. Bjørnson ble sint og foranstaltet gjennom artikler i pressen enstraffesak mot den ansvarlige lege ved amtssykehuset. I saken opptrådte dikteren i vanlig intens stil, beskrevet avbl.a. en ung, dansk venn av familien, Nulle Finsen. Dikteren fremholdt bl.a. at pasientens sosiale status kunne ha hattbetydning for hennes skjebne, en fattig kone hadde samme krav på samvittighetsfull behandling som den rike ellerfornemme. Saken ble behandlet i flere rettsmøter og det ble innhentet erklæring fra medisinsk sakkyndige. Saken bleimidlertid henlagt av Riksadvokaten. Sannsynligvis var dette den første straffesak mot en lege i Norge for inkompetanseog dårlig behandling av en pasient, som førte til døden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media