Barnedødelighet i Kristiansand

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Ernst Ferdinand Lochmann (1820-91) ble født i Kristiansand der han vokste opp og hadde en omfattende legepraksis fra1845 til 1867. Deretter var han professor i medisin i Kristiania. Meget tidlig, og med imponerende klarsyn, hadde hanrevolusjonerende meninger om infeksjonssykdommer og smittevern, men møtte liten forståelse i sin samtid.

  Doktor Lochmann omtalte den høye barnedødeligheten i medisinalmeldinger fra Kristiansand. I perioden 1850-74 ble detfødt 8426 barn hvorav 2592 døde før 14 års alder. Spedbarnsdødeligheten (døde før ett års alder) var 128 per 1000fødte. Høye fødselstall og fattigdom var viktige årsaker til at nær en tredel av barnekullene døde før voksenalder.

  Sammenlikning med vår tid viser dramatisk fall i spedbarnsdødelighet fra 128 til fire per 1000 fødte i Kristiansand(Vest-Agder) i løpet av vel hundre år. Men siste tiårs statistikk for barnedødelighet i Vest-Agder og i Norge viseruventet store svingninger selv i et stabilt og rikt samfunn. Også i vår tid må vi prioritere mellom ressursbehov ihelsevesenet. Innsatsen for barn må holdes oppe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media