Barnedødelighet i Kristiansand

Vesterhus P, Torstveit L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ernst Ferdinand Lochmann (1820-91) ble født i Kristiansand der han vokste opp og hadde en omfattende legepraksis fra 1845 til 1867. Deretter var han professor i medisin i Kristiania. Meget tidlig, og med imponerende klarsyn, hadde han revolusjonerende meninger om infeksjonssykdommer og smittevern, men møtte liten forståelse i sin samtid.

Doktor Lochmann omtalte den høye barnedødeligheten i medisinalmeldinger fra Kristiansand. I perioden 1850-74 ble det født 8426 barn hvorav 2592 døde før 14 års alder. Spedbarnsdødeligheten (døde før ett års alder) var 128 per 1000 fødte. Høye fødselstall og fattigdom var viktige årsaker til at nær en tredel av barnekullene døde før voksen alder.

Sammenlikning med vår tid viser dramatisk fall i spedbarnsdødelighet fra 128 til fire per 1000 fødte i Kristiansand (Vest-Agder) i løpet av vel hundre år. Men siste tiårs statistikk for barnedødelighet i Vest-Agder og i Norge viser uventet store svingninger selv i et stabilt og rikt samfunn. Også i vår tid må vi prioritere mellom ressursbehov i helsevesenet. Innsatsen for barn må holdes oppe.

Anbefalte artikler