Anton Tsjekhov - lege og forfatter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Anton Pavlovitsj Tsjekhov (1860- 1904) var både lege og forfatter. Han praktiserte medisin på en nokså ustrukturertmåte hele sitt liv, men hans hovedbeskjeftigelse var forfatterskapet. Hans samlede verker inneholder 581 arbeider ifortellende prosa, 17 skuespill, en reisebeskrivelse og en avhandling fra hans reise til Sakhalin, et antall artiklerog omkring 4 000 brev. Denne artikkelen omhandler legene, som opptrer i 83 av hans noveller og arbeider av liknendekarakter. Det gis først en kort beskrivelse av hans liv, hans medisinske karriere og hans forfatterskap. Deretterfølger Tsjekhovs skildringer av legenes kår og status og deres virksomhet. Artikkelen påviser hvordan Tsjekhovsmedisinske bakgrunn har påvirket hans forfatterskap.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media