Anton Tsjekhov - lege og forfatter

Lund PJ Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Anton Pavlovitsj Tsjekhov (1860- 1904) var både lege og forfatter. Han praktiserte medisin på en nokså ustrukturert måte hele sitt liv, men hans hovedbeskjeftigelse var forfatterskapet. Hans samlede verker inneholder 581 arbeider i fortellende prosa, 17 skuespill, en reisebeskrivelse og en avhandling fra hans reise til Sakhalin, et antall artikler og omkring 4 000 brev. Denne artikkelen omhandler legene, som opptrer i 83 av hans noveller og arbeider av liknende karakter. Det gis først en kort beskrivelse av hans liv, hans medisinske karriere og hans forfatterskap. Deretter følger Tsjekhovs skildringer av legenes kår og status og deres virksomhet. Artikkelen påviser hvordan Tsjekhovs medisinske bakgrunn har påvirket hans forfatterskap.

Anbefalte artikler