Acetylsalisylsyre i behandlingen av kardiovaskulære og cerebrovaskulære sykdommer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Acetylsalisylsyre har i år 100-årsjubileum. Mens preparatet tidligere hovedsakelig ble brukt som et antipyretikum oganalgetikum, har det de siste 10-15 år fått en sterkt økende anvendelse i behandlingen av kardiovaskulære ogcerebrovaskulære sykdommer. Acetylsalisylsyre er derfor ikke bare et av våre eldste, men også et av de mestinteressante og mest brukte legemidler.

  Preparatets antitrombotiske egenskaper er i hovedsak knyttet til den irreversibelt hemmende effekt på blodplatenesevne til å danne det aggregerende og karkonstringerende tromboksan A2. Det reduserer risikoen forkardiovaskulære hendelser hos pasienter med stabil og ustabil angina pectoris, i den akutte fasen og etter ethjerteinfarkt samt etter transitorisk iskemisk attakk og etter slag.

  Primærprofylaktisk bruk av acetylsalisylsyre hos individer uten tegn til kardiovaskulær sykdom synes ikke å væreindisert. Total dødelighet er ikke redusert, og bivirkninger knyttet til bruken av preparatet, bl.a. øktblødningstendens, kan være alvorlig. Små doser (75-160 mg) som har like god effekt som store, bør foretrekkes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media