Acetylsalisylsyre i behandlingen av kardiovaskulære og cerebrovaskulære sykdommer

Landmark K Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Acetylsalisylsyre har i år 100-årsjubileum. Mens preparatet tidligere hovedsakelig ble brukt som et antipyretikum og analgetikum, har det de siste 10-15 år fått en sterkt økende anvendelse i behandlingen av kardiovaskulære og cerebrovaskulære sykdommer. Acetylsalisylsyre er derfor ikke bare et av våre eldste, men også et av de mest interessante og mest brukte legemidler.

Preparatets antitrombotiske egenskaper er i hovedsak knyttet til den irreversibelt hemmende effekt på blodplatenes evne til å danne det aggregerende og karkonstringerende tromboksan A2. Det reduserer risikoen for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med stabil og ustabil angina pectoris, i den akutte fasen og etter et hjerteinfarkt samt etter transitorisk iskemisk attakk og etter slag.

Primærprofylaktisk bruk av acetylsalisylsyre hos individer uten tegn til kardiovaskulær sykdom synes ikke å være indisert. Total dødelighet er ikke redusert, og bivirkninger knyttet til bruken av preparatet, bl.a. økt blødningstendens, kan være alvorlig. Små doser (75-160 mg) som har like god effekt som store, bør foretrekkes.

Anbefalte artikler