Ultralyddopplerundersøkelse av precerebrale arterier

Ro H, Amthor K-F Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ultralyddopplerundersøkelse er en en-kel, komplikasjonsfri og rimelig metode for å kartlegge sirkulasjonsforholdene i halspulsårene ved iskemisk cerebrovaskulær sykdom. Vi presenterer et materiale på 713 pasienter, tilsvarende ett års drift (1990) fra Cerebrovaskulært laboratorium, Nevrologisk avdeling, Ullevål sykehus. Det gis en oversikt over henvisningsrutiner og antall patologiske ultralydfunn i relasjon til henvisningsdiagnoser.

Anbefalte artikler