Renalt angiomyolipom som årsak til akutt retroperitoneal blødning

Furuset AS, Johansen TEB, Majak B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Angiomyolipom er en mesenkymal tumor med vanligste lokalisasjon i nyre. Den har mange trekk som kan simulere malignitet, slik som cellulær pleomorfisme og affeksjon av regionale lymfeknuter, men regnes likevel som en benign tumor. Ca. 40% av pasientene med angiomyolipom har sykdommen tuberøs sklerose. Disse pasientene har ofte bilaterale, asymptomatiske tumorer. Store tumorer kan gi opphav til akutt retroperitoneal blødning. Typiske ultralyd- og CT-funn kan gi mistanke om diagnosen, men den blir sjelden stilt før svar på histologisk prøve foreligger. Små verifiserte angiomyolipomer bør følges opp til de er over 4 cm i diameter. Da skal de fjernes ved enukleasjon eller partiell nefrektomi, da tumor har tendens til å øke gradvis i størrelse og senere kan gi alvorlige komplikasjoner. Dersom tumor debuterer med massiv retroperitoneal blødning, er det vanskelig å bevare nyren.

Vi omtaler en 61-årig kvinne som ble innlagt med akutt retroperitoneal blødning. Hun fikk ti transfusjoner før hun ble operert med fjerning av venstre nyre, hvor man fant et angiomyolipom med diameter ca. 10cm og et stort hematom.

Anbefalte artikler