Nye muligheter for diagnostikk og behandling ved neonatal sepsis

Høgåsen AKM Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Det er høy morbiditet og mortalitet ved neonatal sepsis, selv ved optimal behandling. Tidlig behandling er viktig for et godt resultat. Den nyfødtes umodne infeksjonsforsvar med reduserte granulocyttfunksjoner og lave konsentrasjoner av immunglobuliner og komplement gir økt risiko for alvorlig sykdom. Nye diagnostiske hjelpemidler ved neonatal sepsis er måling av komplementaktiveringsprodukter og cytokiner. Slike analyser gir raskere utslag ved infeksjon enn f.eks. CRP. Rutinebehandling ved neonatal sepsis er kombinasjonen av ampicillin og et aminoglykosid. Potensiell tilleggsbehandling er å redusere barnets immunsvikt ved å gi immunglobuliner eller cytokiner som stimulerer leukocyttproduksjonen. Alternativt kan man supprimere den kraftige inflammasjonsreaksjonen som initieres av bakteriene. Til tross for stor forskningsaktivitet har man ikke kunnet vise at slik adjuvant behandling øker overlevelsen ved neonatal sepsis.

Anbefalte artikler