Muskel- og skjelettproblemer og fysisk aktivitet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Undersøkelsen omfatter 42 ansatte (24 kvinner/18 menn) med skulder-, nakke- og ryggproblemer i to norskeindustribedrifter. I 12 måneder gjennomførte de et fysisk treningsprogram. Det var daglige avspenningsøvelser påarbeidet samt egentrening hjemme 30 minutter tre ganger per uke. Det norskutviklede treningsapparatet TerapiMaster blebenyttet på arbeidet og hjemme. Treningsprogrammet var satt sammen og ble fulgt opp av en erfaren fysioterapeuttilknyttet de to bedriftene. Målet med treningen var å minske sykefraværet, gi de ansatte bedret funksjon relatert tilstyrke og bevegelighet, mindre smerteopplevelse og økt evne til å tåle arbeidsbelastning. Sykefraværet ble sammenliknetmed det man hadde før studien startet.

  Resultatene fra studien viser at avspenningsøvelser og fysisk trening og oppfølging under faglig veiledning kanredusere sykefraværet signifikant. Gjennomsnittsfraværet ble redusert fra 11,2 dager per år (før studien) til 0,2 dagerper år (ved avslutning av studien) (p < 0,001). Oppfølging 30 måneder etter at den formelle delen av studien varavsluttet, viser at fraværet holder seg på det reduserte nivået.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media