Infrarød tympanisk termometri

Petersen MH, Hauge HN Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Øretermometer brukes til måling av kroppstemperaturen i øret. Undersøkelser viser ustabile resultater med metoden. Sviktende måleteknikk hos utøvere oppgis som en mulig årsak. I denne undersøkelsen har sykepleiere med og uten opplæring og erfaring i bruk av øretermometer gjennomført måleseanser på pasienter. Hver seanse bestod av en rektal måling med kvikksølvtermometer, og to gjentatte målinger med hver av to ulike typer øretermometer (Genius, Core Check). Gjennomsnittlig temperatur målt i rectum var signifikant (p < 0,001) høyere enn temperaturen målt i øret, men dette forholdet var variabelt (Genius 0,3 ± 0,58 (SD)°C, Core Check 0,5 ± 0,42 (SD)°C). Øretermometrenes sensitivitet for feber sammenliknet med rektalmåling var 36% for Genius og 21% for Core Check. Resultatene ble minimalt påvirket av opplæring og erfaring i bruken av øretermometer. Våre resultater tilsier at dagens øretermometer bør brukes med forsiktighet ved screening for feber i sykehus.

Anbefalte artikler