Forutsetninger for at pasientopplysninger kan gis til forsikringsselskaper

Blomhoff JP Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ved frivillig forsikring er man helt avhengig av å få opplysninger fra lege om forsikringssøkeres helse ved tegning av forsikring eller ved forsikringsoppgjør. I dette innlegget vil jeg kun omtale forhold som har betydning for de forsikringsformer som tas hånd om i livdelen av selskapene, både med hensyn til søknad om forsikring og ved krav om erstatning, mens forholdene når det gjelder legeerklæringer ved skadeoppgjør ikke blir berørt.

Anbefalte artikler