Forskrift om barn i sykehus

Nortvedt L, Kase BF Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Barns rettigheter i sykehus i Norge er søkt ivaretatt med Forskrift om barn på sykehus, som er hjemlet i sykehusloven. Forskriften stiller krav til sykehus når det gjelder skoletilbud og aktivisering av barna, barnas samvær med pårørende, økonomisk sikkerhet for foreldrene og behov for informasjon.

Vi har spurt sykehusledelsen på to forskjellige administrasjonsnivåer om hvordan de imøtekom disse kravene. Vi fant at det var forskjell på kravene forskriften stiller og på det sykehusene kan tilby, for eksempel når det gjelder: barn i voksenavdeling, faste kontakter, aktivitetsareale og pedagogisk tilbud, avklaring av foreldeoppgaver og avlastningstilbud, dekning av utgifter og utlevering av forskriften.

Vi konkluderte med at tiden er kommet for at sykehusene bør rapportere hvordan de imøtekommer barnas behov og at det dessuten bør foretas en revidering av forskriften.

Anbefalte artikler