CO2-tensjon anvendt i diagnostikk av iskemi

Kvarstein G, TønnessenTI Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Når oksygentilførselen blir utilstrekkelig, går cellen over til anaerob metabolisme med laktatdanning og intracellulær surgjøring. Bufring av protoner med HCO3¯ fører til danning av CO2. Ved utilstrekkelig blodtilførsel, som ved iskemi, akkumuleres CO2 i vevet, med konsentrasjoner langt høyere enn det som kan forekomme ved aerob metabolisme. Måling av CO2-tensjonen kan derfor brukes til å diagnostisere iskemi på organnivå. Stigningen av CO2 utover de verdier man finner ved aerob metabolisme samsvarer med overgang fra aerob til anaerob metabolisme og korrelerer godt med andre iskemimarkører.

Den klinisk anvendte metoden gastrointestinal tonometri bygger på prinsippet om pCO2 som iskemimarkør. pCO2 måles i en gasspermeabel liten ballong plassert i gastrointestinalkanalen. Man beregner interstitiell pH (pHi) ved å anvende HCO3¯-verdien fra en arteriell blodprøve. Metoden med utregning av interstitiell pH er imidlertid beheftet med flere svakheter, og vi anbefaler at man bruker differansen mellom pCO2 målt i tarmen og pCO2 målt i arterielt blod for å detektere iskemi.

I fremtiden vil miniatyriserte pCO2-elektroder kunne representere et vesentlig fremskritt i monitoreringen av iskemitruede organer.

Anbefalte artikler