Behandling av depresjoner

Bratlie S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I klinisk praksis må forskningserfaringer integreres i det daglige arbeidet med pasientene. Samtidig må pasientenes symptomer behandles og man må ta hensyn til de individuelle personlighetstrekk. Basert på klinisk erfaring og forskningsdata har jeg utarbeidet en integrert modell til behandling av pasienter med moderat/alvorlig depresjon. Jeg har brukt grunnrisset i modellen i 4-5 år, og har inkludert nye aspekter etter som forskning har pekt på nye, klinisk relevante sider hos depressive pasienter. Modellen er egnet til bruk i psykiatriske poliklinikker, i akuttavdelinger og hos allmennpraktikere med interesse for psykiatri. Den inneholder følgende elementer: pedagogiske teknikker, psykodynamisk forståelse, biologiske aspekter, kognitive og atferdsterapeutiske teknikker, relasjonsarbeid og praktisk støtte. Etter 5-8 behandlingstimer fordelt over 8-12 uker vil de fleste pasientene være i stabil bedring slik at den psykologiske behandlingen kan avsluttes.

Anbefalte artikler