Allergisk rhinitt

Steinsvåg SK, Franzén G, Danielsen A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Forekomst av allergisk rhinitt øker i vår del av verden. Samtidig øker forståelsen av hvorfor noen får denne tilstanden og hvordan man best skal utrede og behandle disse. I denne artikkelen ser vi på ulike epidemiologiske faktorer og diskuterer nye immunologiske data når det gjelder allergisk rhinitt. Vi gir en oversikt over dagens kunnskap omkring patogenesen ved denne tilstanden. Vi tar også opp ulike sider ved utredningen av pasienter med allergisk rhinitt og hvordan sykdommen kan forebygges og behandles ikke-medikamentelt og medikamentelt.

Anbefalte artikler