Tvangslidelser hos barn

Valderhaug R Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen beskriver tvangslidelse (obsessiv-kompulsiv lidelse) hos barn ved en gjennomgang av nyere forskning og ved en presentasjon av forfatterens egne kliniske erfaringer. Blant de temaer som blir drøftet er diagnose, differensialdiagnose, fenomenologiske karakteristika og behandlingstilnærminger. Selv om nyere forskning har bidratt til en betydelig utvikling av forståelse og behandling av tvangslidelser hos barn, konkluderer forfatteren med at mye gjenstår. Forskning på tvangslidelser hos barn synes å være ikke-eksisterende i Norge, og forfatteren påpeker behovet for empiriske studier fra norske forskningsinstitusjoner, særlig vedrørende behandlingspreferanser i norsk barnepsykiatri.

Anbefalte artikler