Rehabilitering av klinikfärdiga patienter ger vinst

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Även efter den så kallade Ädelreformen i Sverige 1992 finns vid de större svenska sjukhusen många klinikfärdiganmäldapatienter som väntar på omhändertagande av de sociala myndigheterna. I Malmö inrättade socialförvaltningen 1994 enspeciell vårdavdelning som hade till syfte att utreda, behandla, rehabilitera och boendeplanera för klinikfärdiganmäldapatienter från universitetssjukhuset. Studien omfattar 223 patienter (patientgruppen) som blev behandlade på dennavårdavdelning under en 15-månadersperiod samt en kontrollgrupp av 285 klinikfärdiganmälda patienter som inte kom tilldenna avdelning. Patienterna i patientgruppen hade stort utrednings- och behandlingsbehov. Uppföljning efter ett årvisade att kontrollgruppen hade fyra gånger så många vårddagar och två gånger så många inläggningar inom akutsjukvårdensom patientgruppen, detta trots att patientgruppen troligen var mera sjuk än kontrollgruppen. En ekonomisk utvärderingvisade att vården och rehabiliteringen av patientgruppen var billig och effektiv. Undersökningen pekar på att det finnsmånga brister i omhändertagandet av klinikfärdiga patienter. Det saknas tidig och enhetlig vårdplanering,rehabilitering ges ej i indicerade fall, det saknas ett flexibelt utnyttjande av de särskilda boendeformerna och ettenhetligt betalningssystem för den kommunala vården.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media