Prognose ett år etter hoftebrudd

Advocaat C, Bautz-Holter E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Studien evaluerer hoftebruddspopulasjonens demografi og helse, og hvilke forhold som predikerer utfallet. Vi registrerte sosiale forhold før bruddet og etter ett år, fysisk og mental funksjon før bruddet, sjette postoperative dag, ved utskrivning og etter fire og 12 måneder. Fysisk funksjon ble registrert med mobilitet og personlige aktiviteter i dagliglivet (Katz’ ADL-indeks), og mental funksjon med en kortversjon av Mini Mental Status Test (MMSE). 109 pasienter innlagt fra hjemmet ble inkludert. Vi fant ingen vesentlig endring i demografi eller helse. Prediktorer for utfall var alder, premorbid mobilitet og postoperativ mental funksjon. Postoperativ kognitiv svikt medfører høyere risiko for død, institusjonalisering og dårlig fysisk utfall. Det bør derfor satses mer på å forebygge og behandle akutt konfusjon.

Anbefalte artikler