Prognose ett år etter hoftebrudd

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Studien evaluerer hoftebruddspopulasjonens demografi og helse, og hvilke forhold som predikerer utfallet. Viregistrerte sosiale forhold før bruddet og etter ett år, fysisk og mental funksjon før bruddet, sjette postoperativedag, ved utskrivning og etter fire og 12 måneder. Fysisk funksjon ble registrert med mobilitet og personligeaktiviteter i dagliglivet (Katz' ADL-indeks), og mental funksjon med en kortversjon av Mini Mental Status Test (MMSE).109 pasienter innlagt fra hjemmet ble inkludert. Vi fant ingen vesentlig endring i demografi eller helse. Prediktorerfor utfall var alder, premorbid mobilitet og postoperativ mental funksjon. Postoperativ kognitiv svikt medfører høyererisiko for død, institusjonalisering og dårlig fysisk utfall. Det bør derfor satses mer på å forebygge og behandleakutt konfusjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media