Områdegeriatri på Nordmøre

Ranhoff AH Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


For å gi geriatriske pasienter bosatt i distrikt med lang vei til sykehus, mulighet for tverrfaglig geriatrisk vurdering, ble det startet områdegeriatri på Nordmøre. Artikkelen er en beskrivelse av arbeidsformen og en evaluering av tiltaket. I perioden 1990-92 gjennomførte lege og sykepleier fra Poliklinikk for eldre, Fylkessjukehuset i Kristiansund, 19 besøk i seks kommuner, og 59 pasienter, hvorav 29 var langtids sykehjemspasienter, ble vurdert. Mental svikt, generell funksjonssvikt og vurdering med henblikk på rehabiliteringspotensial var de vanligste grunner til henvisning.

Ti av 11 primærleger som hadde henvist pasienter og hjemmesykepleierne i samtlige kommuner uttrykte tilfredshet med ordningen gjennom svar på et spørreskjema sendt i posten.

Anbefalte artikler