Kolorektalcancer

Synnestvedt M, Meen Ø, Hofstad B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det er hevdet at cancersymptomene fra de ulike områder av colon er forskjellige. Hensikten med studien var å finne ut hvor godt de “klassiske” symptomene skilte mellom adenokarsinomer i henholdsvis høyre og venstre colon og rectum. Dette var en retrospektiv studie av 102 pasienter med kolorektalcancer ved Ullevål sykehus 1992. Rødt blod i avføringen (p = 0,001) og endret avføringsmønster (p = 0,001) var venstresidig cancer-spesifikke og rectumspesifikke symptomer. Videre var tenesmer, slim i avføring og defekasjonssmerter rectumspesifikt. Melena (n = 8), diaré (p = 0,23), slapphet (p = 0,13), vekttap (p = 0,09), subileus/ileus ble ikke funnet lokalisasjonsspesifikt, noe som ofte hevdes i lærebøkene. Smerte samsvarte alltid med lokalisasjon ved høyre- og venstresidig cancer, men ved rectumcancer mer variabelt lokalisert og forekom her også relativt ofte (37%) i Dukes’ stadium A og B. Kun få pasienter hadde anoreksi, men dette var likevel signifikant for høyresidig cancer (p = 0,04). Våre resultater støtter generelt lærebøkene, med noen unntak, og henvisningssymptomer kan være en hjelp til videre utredning av kolorektalcancer, når man har problemer med å oppnå total koloskopi.

Anbefalte artikler