Kolorektalcancer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er hevdet at cancersymptomene fra de ulike områder av colon er forskjellige. Hensikten med studien var å finne uthvor godt de "klassiske" symptomene skilte mellom adenokarsinomer i henholdsvis høyre og venstre colon og rectum. Dettevar en retrospektiv studie av 102 pasienter med kolorektalcancer ved Ullevål sykehus 1992. Rødt blod i avføringen (p =0,001) og endret avføringsmønster (p = 0,001) var venstresidig cancer-spesifikke og rectumspesifikke symptomer. Viderevar tenesmer, slim i avføring og defekasjonssmerter rectumspesifikt. Melena (n = 8), diaré (p = 0,23), slapphet (p =0,13), vekttap (p = 0,09), subileus/ileus ble ikke funnet lokalisasjonsspesifikt, noe som ofte hevdes i lærebøkene.Smerte samsvarte alltid med lokalisasjon ved høyre- og venstresidig cancer, men ved rectumcancer mer variabeltlokalisert og forekom her også relativt ofte (37%) i Dukes' stadium A og B. Kun få pasienter hadde anoreksi, men dettevar likevel signifikant for høyresidig cancer (p = 0,04). Våre resultater støtter generelt lærebøkene, med noen unntak,og henvisningssymptomer kan være en hjelp til videre utredning av kolorektalcancer, når man har problemer med å oppnåtotal koloskopi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media