Klonazepambehandling av utagerende atferd hos psykisk utviklingshemmet mann

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I denne studien hadde atferdsbehandling mislykkes overfor alvorlig utagerende atferd hos en psykisk utviklingshemmetmann. Det ble ikke funnet sammenheng mellom forstyrrelsen og sosiale betingelser. Pasienten hadde epilepsi. Det bledannet en hypoteseom at epilepsi kunne være involvert i atferdsforstyrrelsen. Antiepileptisk medikasjon ble endret utfra dette. Karbamazepin ble supplert med klonazepam. Haloperidol ble seponert. Atferdsforstyrrelsene ble borte. Detdrøftes om effekten kom av behandling av epilepsien, eller av anxiolytiske, muskelrelakserende og sederende effekter.Det gis ingen klar konklusjon, men det vises til funn som tyder på at en antiepileptisk effekt var involvert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media