Klonazepambehandling av utagerende atferd hos psykisk utviklingshemmet mann

Holden B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I denne studien hadde atferdsbehandling mislykkes overfor alvorlig utagerende atferd hos en psykisk utviklingshemmet mann. Det ble ikke funnet sammenheng mellom forstyrrelsen og sosiale betingelser. Pasienten hadde epilepsi. Det ble dannet en hypoteseom at epilepsi kunne være involvert i atferdsforstyrrelsen. Antiepileptisk medikasjon ble endret ut fra dette. Karbamazepin ble supplert med klonazepam. Haloperidol ble seponert. Atferdsforstyrrelsene ble borte. Det drøftes om effekten kom av behandling av epilepsien, eller av anxiolytiske, muskelrelakserende og sederende effekter. Det gis ingen klar konklusjon, men det vises til funn som tyder på at en antiepileptisk effekt var involvert.

Anbefalte artikler