Gastrointestinal amyloidose

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En 77 år gammel mann ble innlagt med diaré og malabsorpsjon. Ulcerøs kolitt ble mistenkt ut fra endoskopifunn oginitial histologisk vurdering. Det ble funnet amyloide avleiringer i tynntarm og tykktarm. Klassifisering avamyloidfibrillproteinet viste AL-amyloidose. Det forelå primær idiopatisk amyloidose. De amyloide avleiringene varårsaken til de gastrointestinale symptomer og funn.

  Amyloid avleires i gastrointestinaltractus både ved primær og sekundær amyloidose. De gastrointestinale symptomer ogfunn er uspesifikke, og kan være vanskelig å skille fra kronisk inflammatorisk tarmsykdom og iskemisk kolitt.Diagnostikken kompliseres ved at amyloidose kan forekomme sekundært til kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Amyloidosepåvises ved spesialfarging av biopsier. Primær og sekundær amyloidose skilles ved immunhistokjemisk klassifisering avamyloidfibrillproteinet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media