Gastrointestinal amyloidose

Skulstad H, Jacobsen MB, Moum B, Ødegaard A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En 77 år gammel mann ble innlagt med diaré og malabsorpsjon. Ulcerøs kolitt ble mistenkt ut fra endoskopifunn og initial histologisk vurdering. Det ble funnet amyloide avleiringer i tynntarm og tykktarm. Klassifisering av amyloidfibrillproteinet viste AL-amyloidose. Det forelå primær idiopatisk amyloidose. De amyloide avleiringene var årsaken til de gastrointestinale symptomer og funn.

Amyloid avleires i gastrointestinaltractus både ved primær og sekundær amyloidose. De gastrointestinale symptomer og funn er uspesifikke, og kan være vanskelig å skille fra kronisk inflammatorisk tarmsykdom og iskemisk kolitt. Diagnostikken kompliseres ved at amyloidose kan forekomme sekundært til kronisk inflammatorisk tarmsykdom. Amyloidose påvises ved spesialfarging av biopsier. Primær og sekundær amyloidose skilles ved immunhistokjemisk klassifisering av amyloidfibrillproteinet.

Anbefalte artikler