Et tilfelle av kukopper

Myrmel H, Haukenes G, Rustad L, Holtet L, Gallefoss J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En 37 år gammel kvinne ble innlagt i Hudavdelingen, Haukeland Sykehus, på grunn av et spontant oppstått sår ved høyre øyes mediale øyekrok. Prøve til virusdyrking gav vekst av orthopoxvirusliknende partikler som ble identifisert som kukoppevirus. Artikkelen omtaler kukoppevirus, mulige problemer i relasjon til avtakende immunitet i befolkningen og tar for seg kliniske konsekvenser, virologisk diagnostikk og laboratorienes beredskap overfor slike infeksjoner. Katter som mulig smittekilde for mennesker diskuteres.

Anbefalte artikler