Er barns livserfaringer av betydning for somatisk sykdomsutvikling?

Haavet OR, Grünfeld B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi presenterer sammenhenger mellom barns livserfaringer og somatisk sykdomsutvikling, med bakgrunn i en litteraturgjennomgang.

Barn som opplever alvorlige livshendelser og kroniske vanskeligheter i familien, har en betydelig somatisk oversykelighet. Hendelser av stor negativ betydning er foreldres død, separasjon og skilsmisse, ervervet synlig deformitet og brors eller søsters død. Blant kroniske vanskeligheter utgjør et negativt emosjonelt klima i familien stor helserisiko.

Hospitaliserte barn har gjennomsnittlig opplevd omkring dobbelt så mange alvorlige livshendelser som friske kontrollgrupper. Sykdommer som kan ha sammenheng med alvorlige livserfaringer er eksem, luftveisinfeksjoner, astma, ulcerøs kolitt, hjerte- og karsykdommer i voksen alder, leddgikt, fibromyalgi og diabetes.

Studier av friske såkalte løvetannbarn har vist at individuelle egenskaper hos barnet og at det er voksenpersoner som stiller opp og viser omsorg, er viktige faktorer som bidrar til å redusere oversykelighet.

En biopsykososial modell er skissert for å belyse mulige aktuelle sammenhenger. Det er behov for både forsøksvirksomhet og forskning på området.

Anbefalte artikler