Ulcerøs kolitt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1985-95 har 353 pasienter med ulcerøs kolitt gått til behandling og kontroll ved Medisinsk avdeling, Akersykehus. De er alle inkludert i en database der alle relevante opplysninger som varighet, utbredelse, ekstraintestinalemanifestasjoner, cancer, kolektomi osv. er registrert. Disse tallene presenteres.

  En klinisk observasjon er at pasienter med utbredt kolitt har en mer alvorlig prognose enn de med venstresidig(distal) kolitt. Disse gruppene ble sammenliknet, og tallene våre viser at det er signifikant flere pasienter som fåralvorlig kolitt, som må kolektomeres, eller som får kronisk leverlidelse blant pasientene med utbredt kolitt. Forekomstav ekstraintestinale manifestasjoner fordelte seg derimot ganske likt i de to gruppene. Årsakene til disse forskjelleneer ukjent.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media