Ulcerøs kolitt

Skrede B, Raknerud N, Aadland E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I perioden 1985-95 har 353 pasienter med ulcerøs kolitt gått til behandling og kontroll ved Medisinsk avdeling, Aker sykehus. De er alle inkludert i en database der alle relevante opplysninger som varighet, utbredelse, ekstraintestinale manifestasjoner, cancer, kolektomi osv. er registrert. Disse tallene presenteres.

En klinisk observasjon er at pasienter med utbredt kolitt har en mer alvorlig prognose enn de med venstresidig (distal) kolitt. Disse gruppene ble sammenliknet, og tallene våre viser at det er signifikant flere pasienter som får alvorlig kolitt, som må kolektomeres, eller som får kronisk leverlidelse blant pasientene med utbredt kolitt. Forekomst av ekstraintestinale manifestasjoner fordelte seg derimot ganske likt i de to gruppene. Årsakene til disse forskjellene er ukjent.

Anbefalte artikler