Systemisk sklerose

Rødevand E, Skomsvoll JF, Østensen M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sklerodermi eller systemisk sklerose er en sjelden, kronisk og oftest progredierende multiorgansykdom karakterisert ved økt bindevevsdanning i affiserte organer. Den klassifiseres under de systemiske bindevevssykdommene og inndeles i diffus og begrenset type. Utvikling av organmanifestasjoner ved de to formene er ofte tidsmessig forskjellig og fører til ulik prognose. Sykdomsbildet er heterogent og nødvendiggjør en systematisk utredning som grunnlag for diagnose, klassifikasjon, terapivalg og prognosevurdering. På grunn av sykdommens lave insidens og prevalens taler mye for at utredning og behandling av pasienter med systemisk sklerose i hovedsak bør være en spesialistoppgave, men at primærlegene bør være kjent med sykdommen og hovedtrekk i utredningen. Ved vår avdeling benyttes et utredningsprogram som omfatter klinisk undersøkelse, immunologiske og klinisk-kjemiske analyser, bildediagnostikk, histologisk undersøkelse, tverrfaglig funksjonsvurdering og informasjon. Programmet som presenteres, har ført til en enhetlig utredning og oppfølging av pasientgruppen.

Anbefalte artikler