Sulfonylureaindusert hypoglykemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sulfonylurea er den mest brukte gruppen av perorale antidiabetika i Norge. Artikkelen presenterer fem tilfeller avalvorlig sulfonylureaindusert hypoglykemi. I ett tilfelle antas glibenklamidindusert hypoglykemi å være den direktedødsårsak. Litteratur som antyder at glibenklamid gir hyppigere og alvorligere hypoglykemier enn andre sulfonylureapresenteres, og mulige årsaker til denne forskjellen diskuteres. Faktorer som disponerer for sulfonylureainduserthypoglykemi gjennomgås. Lav terskel for kontroll av blodsukkernivået ved uklare sykdomstilstander anbefales.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media