Sulfonylureaindusert hypoglykemi

Carlsen SM Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Sulfonylurea er den mest brukte gruppen av perorale antidiabetika i Norge. Artikkelen presenterer fem tilfeller av alvorlig sulfonylureaindusert hypoglykemi. I ett tilfelle antas glibenklamidindusert hypoglykemi å være den direkte dødsårsak. Litteratur som antyder at glibenklamid gir hyppigere og alvorligere hypoglykemier enn andre sulfonylurea presenteres, og mulige årsaker til denne forskjellen diskuteres. Faktorer som disponerer for sulfonylureaindusert hypoglykemi gjennomgås. Lav terskel for kontroll av blodsukkernivået ved uklare sykdomstilstander anbefales.

Anbefalte artikler