Stress hos flygeledere

Rodahl K, Mundal R, Bjørklund RA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Arbeidsstresset ble målt ved kontinuerlig registrering av hjertefrekvensen hos 31 medlemmer av operativt personell i luftfartstjenesten ved sju flyplasser i Norge. I samsvar med tidligere undersøkelser viste resultatene stort sett at arbeidsstresset var innen rimelige grenser for alle personellkategorier. Testing av psykomotoriske funksjoner hos 36 operatører viste at alle kategorier av operativt personell i luftfartstjenesten prioriterte å gjøre få feil på bekostning av reaksjonshastigheten. Flygelederne utmerket seg spesielt i så måte. Måling av blodtrykket hos ni av de 33 flygelederne som for 15 år siden hadde en signifikant blodtrykksstigning under en omfattende konflikt, viste nå verdier under det man skulle forvente i forhold til alderen.

Anbefalte artikler