Statinbehandling av hyperkolesterolemi

Erikssen J, Madsen S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Arteriosklerotisk karsykdom har multiple årsaksforhold. Avvik i kolesterolomsetningen synes imidlertid å spille en nøkkelrolle, og tallrike studier har vist at lipidsenkende behandling har en gunstig effekt på overlevelse og komplikasjoner hos pasienter med påvist hjerte- og karsykdom, uavhengig av all annen terapi. Inntil nylig har ikke medikamentell behandling hatt noen dokumentert plass i forebyggingen av hjerte- og karsykdommer hos antatt friske personer med moderat forhøyet kolesterolnivå. Nye studier har vist at menn i denne gruppen kan ha nytteav kolesterolsenkende behandling med statiner. I denne artikkelen setter vi søkelyset på en del problemstillinger rundt retningslinjene for bruk av statiner. Nye studier og lengre erfaring vil kunne avklare noen av de foreløpig ubesvarte spørsmålene.

Anbefalte artikler