Statinbehandling av hyperkolesterolemi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Arteriosklerotisk karsykdom har multiple årsaksforhold. Avvik i kolesterolomsetningen synes imidlertid å spille ennøkkelrolle, og tallrike studier har vist at lipidsenkende behandling har en gunstig effekt på overlevelse ogkomplikasjoner hos pasienter med påvist hjerte- og karsykdom, uavhengig av all annen terapi. Inntil nylig har ikkemedikamentell behandling hatt noen dokumentert plass i forebyggingen av hjerte- og karsykdommer hos antatt friskepersoner med moderat forhøyet kolesterolnivå. Nye studier har vist at menn i denne gruppen kan ha nytteavkolesterolsenkende behandling med statiner. I denne artikkelen setter vi søkelyset på en del problemstillinger rundtretningslinjene for bruk av statiner. Nye studier og lengre erfaring vil kunne avklare noen av de foreløpig ubesvartespørsmålene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media