Senfølger av lavspent strømgjennomgang

Veiersted KB, Goffeng LO, Tynes T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi beskriver symptomforløp hos tre personer etter strømgjennomgangsulykker med strømvei fra hånd til hånd, spenning 220-380 V og varighet få sekunder. Symptomutviklingen har fellestrekk som kan forklares ut fra strømmens termiske virkning på kroppen: Pasientene var preget av omtåkethet initialt, akutt tilstivning i muskulatur etter 1-3 døgn, gradvis og langsom forverring i løpet av de første par uker, med smerter i muskelfester og ledd. Deretter fulgte langsom, men ofte bare delvis, bedring etter opptil flere måneder. I pasientgjennomgangen sannsynliggjør vi at strømulykkene har kroniske effekter. Dette gjelder for rotatortendinose og hørselstap for frekvenser omkring 2000 Hz og over ca. 4000 Hz. Prøveprofilene ved neuropsykologisk undersøkelse gav bare holdepunkter for diffus encefalopati hos én pasient.

Anbefalte artikler