Psykokutane lidelser i praksis

Lützow-Holm C Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Pasienter som lider av selvpåførte hudlidelser, søker allmennleger eller hudleger med sine somatiske symptomer til tross for psykiske primærårsaker. De er i høy grad sårbare og hjelpetrengende. Det er vanskelig å oppnå meningsfylte terapeutiske allianser med denne pasientgruppen, og de er oftest avvisende til psykiatrisk hjelp. Det gis en oversikt over seks kliniske psykokutane syndromer illustrert med to kasuistikker. Kliniske trekk, behandling og prognose drøftes. De underliggende psykologiske sårbarhetsfaktorer kan finnes innenfor et spektrum som spenner fra situasjonsbetinget frustrasjon (helst hos barn og yngre) med god prognose, til å være uttrykk for personlighetsforstyrrelser eller alvorlige sinnslidelser, med dårlig prognose og suicidfare. Den største utfordringen i møtet med pasienter med selvpåførte lidelser er å opprette en tillitsbasert pasient-lege-kontakt, som forhindrer ytterligere somatisering og kronisitet. Nært samarbeid mellom allmennlege, hudlege og psykiatrisk ekspertise er nødvendig for å kunne tilby konstruktiv hjelp til denne pasientgruppen.

Anbefalte artikler