Osteoporose

Høiseth A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


En oppfølging av 4960 kvinner etter beinmassemålinger ved Sentrum Røntgeninstitutt i Oslo og i Trondheim viste en bedre beinmasse og færre brudd hos dem som var undersøkt i Trondheim. Forskjellen i bruddfrekvens tilsvarte forskjellen i beinmasse. Opptil åtte ganger flere hadde begynt med forebyggende medikamentell behandling i kvintilen med den dårligste beinmassen sammenliknet med dem som hadde best beinmasse. De med minst beinmasse hadde den beste etterlevelsen. De som har fått utført måling av beinmassen på eget initiativ, er blitt fulgt opp hos egen lege. Det kan likevel være behov for å følge dem med størst risiko for å få osteoporose, og som ikke har hatt forutgående legekontakt, nøyere.

Anbefalte artikler