Osteoporose

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En oppfølging av 4960 kvinner etter beinmassemålinger ved Sentrum Røntgeninstitutt i Oslo og i Trondheim viste en bedrebeinmasse og færre brudd hos dem som var undersøkt i Trondheim. Forskjellen i bruddfrekvens tilsvarte forskjellen ibeinmasse. Opptil åtte ganger flere hadde begynt med forebyggende medikamentell behandling i kvintilen med dendårligste beinmassen sammenliknet med dem som hadde best beinmasse. De med minst beinmasse hadde den besteetterlevelsen. De som har fått utført måling av beinmassen på eget initiativ, er blitt fulgt opp hos egen lege. Det kanlikevel være behov for å følge dem med størst risiko for å få osteoporose, og som ikke har hatt forutgåendelegekontakt, nøyere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media