Malignt melanom

Helsing P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Mortalitet og insidens ved malignt melanom i hud øker med 3-7% årlig i de europeiske land, og de høyeste ratene finnes i Skandinavia. Norske kvinner og menn har høyere insidens- og mortalitetsrater enn sine skandinaviske søstre og brødre, og tendensen er at disse forskjellene vil bli tydeligere i årene som kommer.

Tidlig diagnostikk og behandling kan redusere morbiditet og mortalitet ved melanom. Det er derfor viktig at klinikere er oppmerksomme på de vanligste faresignaler ved melanom og kjenner gjeldende retningslinjer for behandling og oppfølging av melanompasienter. Artikkelen begrenses til omtale av melanomen uten metastaser.

Norsk melanomgruppe har laget en nasjonal handlingsplan for malignt melanom. Planen sikrer at behandling og oppfølging følger internasjonale anbefalinger, og den gir anbefalinger for primærbehandling og behandling av metastaserende melanomen. Retningslinjer for oppfølging er skissert i planen, og disse vil forhåpentligvis bidra til en klarere ansvars- og arbeidsdeling når det gjelder denne kreftformen.

Anbefalte artikler