Malignt melanom

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Mortalitet og insidens ved malignt melanom i hud øker med 3-7% årlig i de europeiske land, og de høyeste ratene finnesi Skandinavia. Norske kvinner og menn har høyere insidens- og mortalitetsrater enn sine skandinaviske søstre og brødre,og tendensen er at disse forskjellene vil bli tydeligere i årene som kommer.

  Tidlig diagnostikk og behandling kan redusere morbiditet og mortalitet ved melanom. Det er derfor viktig atklinikere er oppmerksomme på de vanligste faresignaler ved melanom og kjenner gjeldende retningslinjer for behandlingog oppfølging av melanompasienter. Artikkelen begrenses til omtale av melanomen uten metastaser.

  Norsk melanomgruppe har laget en nasjonal handlingsplan for malignt melanom. Planen sikrer at behandling ogoppfølging følger internasjonale anbefalinger, og den gir anbefalinger for primærbehandling og behandling avmetastaserende melanomen. Retningslinjer for oppfølging er skissert i planen, og disse vil forhåpentligvis bidra til enklarere ansvars- og arbeidsdeling når det gjelder denne kreftformen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media