Innleggelser på grunn av suicidalitet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Målet med undersøkelsen var å studere innleggelser på grunn av suicidalitet i et psykiatrisk sykehus. Alle som bleinnlagt i akutt- og allmennpsykiatrisk avdeling, Sanderud sykehus, i 1991 er tatt med i undersøkelsen. Ved 184 (39%) avinnleggelsene var suicidalfare hovedårsaken. Denne gruppen er beskrevet med henblikk på demografiske forhold,innleggelsesmåte, liggetid, reinnleggelse og tidligere behandling. Pasienter med og uten forutgående parasuicid ersammenliknet. Førstnevnte gruppe har noe kortere liggetid enn sistnevnte. De innlagte pasientene tenderer til å værenoe yngre enn dem som begår selvmord. Det er liten kjønnsforskjell i gruppen innlagte.

  På tross av mange kortvarige innleggelser er den gjennomsnittlige liggetid ikke uakseptabelt lav, og man kan ikke siat undersøkelsen viser utpreget "svingdørspsykiatri".

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media