Innleggelser på grunn av suicidalitet

Bratberg N Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Målet med undersøkelsen var å studere innleggelser på grunn av suicidalitet i et psykiatrisk sykehus. Alle som ble innlagt i akutt- og allmennpsykiatrisk avdeling, Sanderud sykehus, i 1991 er tatt med i undersøkelsen. Ved 184 (39%) av innleggelsene var suicidalfare hovedårsaken. Denne gruppen er beskrevet med henblikk på demografiske forhold, innleggelsesmåte, liggetid, reinnleggelse og tidligere behandling. Pasienter med og uten forutgående parasuicid er sammenliknet. Førstnevnte gruppe har noe kortere liggetid enn sistnevnte. De innlagte pasientene tenderer til å være noe yngre enn dem som begår selvmord. Det er liten kjønnsforskjell i gruppen innlagte.

På tross av mange kortvarige innleggelser er den gjennomsnittlige liggetid ikke uakseptabelt lav, og man kan ikke si at undersøkelsen viser utpreget “svingdørspsykiatri”.

Anbefalte artikler