Hvem er disponert for osteoporose?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Arbeidet er en etterkontroll av 4960 kvinner som har vært til beinmassemålinger ved Sentrum Røntgeninstitutt i Oslo ogTrondheim. Etterkontrollen er utført som en skriftlig spørreundersøkelse. Det var stor normal variasjon i beinmassen ialle aldersgrupper og beinmassen minket med økt alder. Det var sterke assosiasjoner mellom beinmasse og alle brudd.Brudd i femur og i andre perifere knokler var sterkest assosiert til beinmassen i femur, mens brudd i ryggen varsterkest assosiert til beinmassen i ryggen. De kliniske risikofaktorer hadde statistisk signifikante, men så svakeassosiasjoner til beinmassen og til tidligere brudd at disse ikke gav en adekvat individuell vurdering, verken avbeinmasse eller brudd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media