Hvem er disponert for osteoporose?

Høiseth A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Arbeidet er en etterkontroll av 4960 kvinner som har vært til beinmassemålinger ved Sentrum Røntgeninstitutt i Oslo og Trondheim. Etterkontrollen er utført som en skriftlig spørreundersøkelse. Det var stor normal variasjon i beinmassen i alle aldersgrupper og beinmassen minket med økt alder. Det var sterke assosiasjoner mellom beinmasse og alle brudd. Brudd i femur og i andre perifere knokler var sterkest assosiert til beinmassen i femur, mens brudd i ryggen var sterkest assosiert til beinmassen i ryggen. De kliniske risikofaktorer hadde statistisk signifikante, men så svake assosiasjoner til beinmassen og til tidligere brudd at disse ikke gav en adekvat individuell vurdering, verken av beinmasse eller brudd.

Anbefalte artikler