Hårtap

Mørk C Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Hårtap er svært vanlig og gir ofte psykososiale problemer. Selv fysiologiske og små forandringer i hårstatus kan medføre store bekymringer. Hårtapet kan være et forbigående eller et permanent problem. Alopecia androgenetica og telogent effluvium er de hyppigste årsaker til håravfall hos begge kjønn. Anamnese og klinisk undersøkelse gir oftest diagnosen. Korrekt informasjon og kommunikasjon omkring de psykososiale problemer og ulike behandlingsalternativer er god hjelp for pasienten til å mestre tilstanden. Behandling kan bedre hårstatus hos noen, men man må vurdere kritisk om det er riktig å starte behandlingen. Pasienten bør selv delta i denne vurderingen. Aktuelle behandlingsalternativer diskuteres kort.

Anbefalte artikler