"Beinmarkører" - når kan de brukes?

Skjøstad JB Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Interessen for å bruke “beinmarkører” i kartleggingen av risikopersoner for osteoporose/beinbrudd, er økende i Norge. Beinspesifisiteten på de nyeste markører er nær 100% (deoksipyridinolin), og muligheten for å finne personer med høy beinvevsomsetning/hurtig beintap, er god. Dette er viktig, spesielt for postmenopausale kvinner mellom 55 og 65 år, der antatt beintap er størst. Testene kan også “avsløre” beintap hos idrettskvinner som på grunn av knallhard trening tidvis mister menstruasjonen og hos pasienter som bruker steroider i store doser. I de seneste årene er også testenes nytteverdi med henblikk på å oppdage tidlige beinmetastaser hos canserpasienter blitt bedre dokumentert.

Beinmarkører kan brukes i terapimonitorering og for å avsløre dårlig etterlevelse.

Flere prospektive undersøkelser er nødvendig før testene kan brukes som et diagnostikum for osteoporose/beinbrudd. I ventetiden kan høye deoksipyridinolinverdier være en av flere risikofaktorer for beintap. Flere målinger er nødvendig for å justere for dag-til-dag-variasjoner.

Bruken av beinmarkører kan muligens føre til betydelige innsparinger på helsebudsjettet ved at man kan oppdage kvinner med høyt beintap slik at adekvat behandling kan iverksettes. Dette vil kunne gi titusenvis av kvinner i Norge en bedret livskvalitet i eldre år.

Anbefalte artikler