"Beinmarkører" - når kan de brukes?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Interessen for å bruke "beinmarkører" i kartleggingen av risikopersoner for osteoporose/beinbrudd, er økende i Norge.Beinspesifisiteten på de nyeste markører er nær 100% (deoksipyridinolin), og muligheten for å finne personer med høybeinvevsomsetning/hurtig beintap, er god. Dette er viktig, spesielt for postmenopausale kvinner mellom 55 og 65 år, derantatt beintap er størst. Testene kan også "avsløre" beintap hos idrettskvinner som på grunn av knallhard treningtidvis mister menstruasjonen og hos pasienter som bruker steroider i store doser. I de seneste årene er også testenesnytteverdi med henblikk på å oppdage tidlige beinmetastaser hos canserpasienter blitt bedre dokumentert.

  Beinmarkører kan brukes i terapimonitorering og for å avsløre dårlig etterlevelse.

  Flere prospektive undersøkelser er nødvendig før testene kan brukes som et diagnostikum for osteoporose/beinbrudd. Iventetiden kan høye deoksipyridinolinverdier være en av flere risikofaktorer for beintap. Flere målinger er nødvendigfor å justere for dag-til-dag-variasjoner.

  Bruken av beinmarkører kan muligens føre til betydelige innsparinger på helsebudsjettet ved at man kan oppdagekvinner med høyt beintap slik at adekvat behandling kan iverksettes. Dette vil kunne gi titusenvis av kvinner i Norgeen bedret livskvalitet i eldre år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media