Behandling av plateepitelkarsinom i vestibulum nasi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kreft i vestibulum nasi er i ICD-9 klassifisert sammen med kreft i cavum nasi, men er egentlig plateepitelkarsinomutgått fra hud og har bedre prognose enn plateepitelkarsinom utgående fra slimhinner i cavum nasi. Artikkelengjennomgår sentrale begreper vedrørende brakyterapi, betraktninger vedrørende klassifikasjon og et pasientmateriale. 38pasienter med kreft i vestibulum nasi uten metastaser ble behandlet med én eller flere av modalitetene brakyterapi,ekstern stråleterapi og kirurgi. På grunnlag av kliniske erfaringer og teoretiske betraktninger anbefales brakyterapialene for T1-3N0-svulster, og ekstern strålebehandling og brakyterapi mot primærtumor ogprofylaktisk strålebehandling mot regionale lymfeknuter ved T4N0-svulster.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media