Behandling av plateepitelkarsinom i vestibulum nasi

Evensen JF, Jacobsen A-B, Tausjø J, Bøhler P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kreft i vestibulum nasi er i ICD-9 klassifisert sammen med kreft i cavum nasi, men er egentlig plateepitelkarsinom utgått fra hud og har bedre prognose enn plateepitelkarsinom utgående fra slimhinner i cavum nasi. Artikkelen gjennomgår sentrale begreper vedrørende brakyterapi, betraktninger vedrørende klassifikasjon og et pasientmateriale. 38 pasienter med kreft i vestibulum nasi uten metastaser ble behandlet med én eller flere av modalitetene brakyterapi, ekstern stråleterapi og kirurgi. På grunnlag av kliniske erfaringer og teoretiske betraktninger anbefales brakyterapi alene for T1-3N0-svulster, og ekstern strålebehandling og brakyterapi mot primærtumor og profylaktisk strålebehandling mot regionale lymfeknuter ved T4N0-svulster.

Anbefalte artikler