Testing av medisinske studenters evne til å formidle et vanskelig budskap

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I forbindelse med utprøvning av stasjonseksamen som eksamensform i faget indremedisin ble fem studenter prøvd i evnentil å informere en "pasient" om at det var oppdaget uhelbredelig og dødelig sykdom. "Pasienten" var en profesjonellskuespiller, og konsultasjonene ble videofilmet med studentenes tillatelse. Til tross for metode- og tolkingsproblemertror vi at testen avspeiler viktige sider ved studentenes kommunikative evner, og at den i rimelig grad tilfredsstillerså vel validitetskrav som krav til rettferdighet og reliabilitet. Fordeler og ulemper ved bruk av "standardiserte"pasienter blir diskutert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media