Testing av medisinske studenters evne til å formidle et vanskelig budskap

Evensen SA, Karterud SW, Mathisen P, Sekkelsten Å Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I forbindelse med utprøvning av stasjonseksamen som eksamensform i faget indremedisin ble fem studenter prøvd i evnen til å informere en “pasient” om at det var oppdaget uhelbredelig og dødelig sykdom. “Pasienten” var en profesjonell skuespiller, og konsultasjonene ble videofilmet med studentenes tillatelse. Til tross for metode- og tolkingsproblemer tror vi at testen avspeiler viktige sider ved studentenes kommunikative evner, og at den i rimelig grad tilfredsstiller så vel validitetskrav som krav til rettferdighet og reliabilitet. Fordeler og ulemper ved bruk av “standardiserte” pasienter blir diskutert.

Anbefalte artikler