Risikofaktoranalyse av hjerte- og karsykdommer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den norske lægeforenings helsekontrollhåndbok (1993) har introdusert en "Levestilsjekk" - en papirbasert måte å vurdereog omskrive risiko for hjerte- og karsykdommer til pedagogiske risikotall.

  Ved å legge Levestilsjekken inn i vårt egenproduserte databaserte risikoprofilsystem LIVDA har vi prøvd ut ogsammenliknet bruken av dette risikoskjemaet med risikovurderingene i LIVDA hos 437 friske arbeidstakere gjennomfortløpende helsekontroller i vår bedriftshelsetjeneste.

  Levestilsjekken gir systematiske sammenlikninger av risikofaktorene og er et klart fremskritt i forhold tilusystematiske journalopplysninger. Vi finner bare små forskjeller mellom de to risikotallsystemene - og da bare iforhold til vektlegging av mosjon og totalkolesterolnivå.

  Imidlertid inneholder Levestilsjekken en del unøyaktigheter som gjør kategoriseringen av risikofaktorene umulig utentilpasninger, og er langtfra komplett med hensyn til utvalget av risikofaktorer. Den mangler også muligheter forgruppeoppfølging og måling av motivasjon for risikoforbedring.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media