Risikofaktoranalyse av hjerte- og karsykdommer

Bye A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Den norske lægeforenings helsekontrollhåndbok (1993) har introdusert en “Levestilsjekk” - en papirbasert måte å vurdere og omskrive risiko for hjerte- og karsykdommer til pedagogiske risikotall.

Ved å legge Levestilsjekken inn i vårt egenproduserte databaserte risikoprofilsystem LIVDA har vi prøvd ut og sammenliknet bruken av dette risikoskjemaet med risikovurderingene i LIVDA hos 437 friske arbeidstakere gjennom fortløpende helsekontroller i vår bedriftshelsetjeneste.

Levestilsjekken gir systematiske sammenlikninger av risikofaktorene og er et klart fremskritt i forhold til usystematiske journalopplysninger. Vi finner bare små forskjeller mellom de to risikotallsystemene - og da bare i forhold til vektlegging av mosjon og totalkolesterolnivå.

Imidlertid inneholder Levestilsjekken en del unøyaktigheter som gjør kategoriseringen av risikofaktorene umulig uten tilpasninger, og er langtfra komplett med hensyn til utvalget av risikofaktorer. Den mangler også muligheter for gruppeoppfølging og måling av motivasjon for risikoforbedring.

Anbefalte artikler