Livsstilsdataanalyse

Bye A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Som følge av nyere medisinske oppfatninger der hele risikoprofilen for hjerte- og karsykdommer vektlegges, har vi gjennom en tiårsperiode utviklet tre dataanalysemodeller for slike risikofaktorer.

Artikkelen beskriver de forskjellige sider og anvendelsesmuligheter for datasystemet. Særlig er det lagt vekt på den pedagogiske delen der risikanten etter kartlegging får utskrift av sitt risikoprofildiagram, skriftlige og muntlige råd og adekvat litteratur. Hovedansvaret for forandringen av livsstilen overføres til risikanten gjennom kunnskapsoverføring, motivasjonsmåling og en plan for mestring.

Datasystemet LIVDA (livsstilsdataanalyse) er videre bygd opp som et ekspertsystem med innebygde, oppdaterbare råd til veileder. Systemet er fleksibelt og brukeren selv kan forandre oppbyggingen og vektleggingen av risikoprofilene.

Datasystemet gir muligheter for systematisk kvalitetssikring av både rådgivningen og resultatene av eventuelle behandlingsopplegg - samtidig som det kan drives utstrakt forskning på selvvalgte grupper.

Anbefalte artikler