Livsstilsdataanalyse

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Som følge av nyere medisinske oppfatninger der hele risikoprofilen for hjerte- og karsykdommer vektlegges, har vigjennom en tiårsperiode utviklet tre dataanalysemodeller for slike risikofaktorer.

  Artikkelen beskriver de forskjellige sider og anvendelsesmuligheter for datasystemet. Særlig er det lagt vekt på denpedagogiske delen der risikanten etter kartlegging får utskrift av sitt risikoprofildiagram, skriftlige og muntlige rådog adekvat litteratur. Hovedansvaret for forandringen av livsstilen overføres til risikanten gjennomkunnskapsoverføring, motivasjonsmåling og en plan for mestring.

  Datasystemet LIVDA (livsstilsdataanalyse) er videre bygd opp som et ekspertsystem med innebygde, oppdaterbare rådtil veileder. Systemet er fleksibelt og brukeren selv kan forandre oppbyggingen og vektleggingen avrisikoprofilene.

  Datasystemet gir muligheter for systematisk kvalitetssikring av både rådgivningen og resultatene av eventuellebehandlingsopplegg - samtidig som det kan drives utstrakt forskning på selvvalgte grupper.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media