Legevakt i Vest-Agder

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Legevaktordninger i alle 15 kommuner i Vest-Agder er beskrevet ved data fra en kartleggingsundersøkelse. Det bleinnhentet informasjon om organisering, tilgjengelighet, forbruk av tjenester, kommunikasjon, dokumentasjon,tilgjengelig utstyr, vaktlegers kompetanse, legens trygghet under vakt og samarbeid med andre leger og instanser.

  Det er behov for en forskrift om legevakt som kan sikre organisert legevakt gjennom hele døgnet i alle kommuner. Deter også behov for mer systematisk arbeid med kvalitetssikring av legevakt. Faglige grunner taler for en viss vridningfra sykebesøk til kontorkonsultasjoner, og flere kommuner bør få legevaktlokaler med mulighet for assistanse frahjelpepersonell. Legevaktråd bør innføres i alle vaktdistrikter. Kommunene må ta mer ansvar for vaktlegers videre- ogetterutdanning. Helseradionettet er ikke brukervennlig nok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media