Legevakt i Vest-Agder

Steen TW, Jørgensen JE, Birkeland G-L, Kiledal H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Legevaktordninger i alle 15 kommuner i Vest-Agder er beskrevet ved data fra en kartleggingsundersøkelse. Det ble innhentet informasjon om organisering, tilgjengelighet, forbruk av tjenester, kommunikasjon, dokumentasjon, tilgjengelig utstyr, vaktlegers kompetanse, legens trygghet under vakt og samarbeid med andre leger og instanser.

Det er behov for en forskrift om legevakt som kan sikre organisert legevakt gjennom hele døgnet i alle kommuner. Det er også behov for mer systematisk arbeid med kvalitetssikring av legevakt. Faglige grunner taler for en viss vridning fra sykebesøk til kontorkonsultasjoner, og flere kommuner bør få legevaktlokaler med mulighet for assistanse fra hjelpepersonell. Legevaktråd bør innføres i alle vaktdistrikter. Kommunene må ta mer ansvar for vaktlegers videre- og etterutdanning. Helseradionettet er ikke brukervennlig nok.

Anbefalte artikler