Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet

Fosse E, Lilleås F, Røtnes JS, Edwin B, Tønnessen TI, Hafsahl G, Lærum F Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet ble åpnet i juni 1996. Senteret skal utvikle nye prosedyrer innen bildeveiledet minimalt invasiv terapi, utvikle nye behandlingsstrategier og studere de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av dette. Primært er senteret en forskningsinstitusjon, men en viss produksjon er også forutsatt. Foreløpig har senteret to operasjonsstuer/laboratorier. I den ene står en åpen magnettomograf der operatøren kan stå inne i magneten og operere, den andre stuen er utrustet slik at man der kan utføre all kirurgi som gjøres på Rikshospitalet. I tillegg er den et avansert røntgenlaboratorium for intervensjon. Det første året ble det utført 510 prosedyrer ved senteret. 19 forskningsprosjekter er igangsatt i samarbeid med 13 andre avdelinger og institusjoner ved og utenfor Rikshospitalet. Et arbeid for den medisinske doktorgrad er påbegynt.

Anbefalte artikler